Permanente vorming: Christendom en Kunst

Lezingenreeks georganiseerd door het Centrum voor de Studie van Christelijke Tradities en de Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap