Contact

Contact the Principal Investigator

Prof. dr. Koen De Temmerman

Department of Literary Studies

Faculty of Arts and Philosophy
Blandijnberg 2
B-9000 Ghent
Belgium

T.: +32 (0)9 264 95 83
E.: koen.detemmerman@ugent.be

 

Voor UGent-studenten: stage in onze onderzoeksgroep

Context:

De onderzoeksgroep van het Novel Saints. Ancient Fiction and Hagiography Research Centre bestudeert de geschiedenis van één van de bekendste literaire genres wereldwijd: de roman. In het bijzonder werken we over de roman in de (Latijnse en Griekse) oudheid en het belang van dit genre voor latere Europese verhaaltradities. De groep telt momenteel een tiental leden (die ofwel aan een doctoraat werken ofwel postdoctoraal onderzoek doen). Zij werken over inhoudelijk verschillende projecten (overzicht op http://www.novelsaints.ugent.be/projects). De meest grootschalige daarvan onderzoeken het doorleven van de antieke roman in de hagiografie (vooral heiligenlevens en martelarenakten) en in seculiere tradities van de late oudheid en vroege middeleeuwen. Als onderdeel van deze projecten worden literaire en technische gegevens van zowel hagiografische als seculiere teksten uit verschillende laatantieke en middeleeuwse culturen samengebracht in een databank.

Takenpakket:

De stagiair zal meedraaien in het onderzoeksteam. Het takenpakket is gevarieerd en sluit aan bij de drie pijlers van het academische bedrijf: onderzoek, onderwijs en dienstverlening. De stagiair zal bijdragen leveren aan maandelijkse leesgroepen van het team en, afhankelijk van zijn/haar achtergrond, input van de databank opvolgen en coördineren, en/of een beknopt eigen onderzoek uitwerken in het kader van één van de lopende projecten, eventueel aansluitend bij de eigen Ma-scriptie. Hij/zij kan als redactiemedewerker bijdragen aan lopende publicatieprojecten van teamleden en een tutoring sessie met Ba-studenten, Ma-studenten en doctorandi organiseren waarop het werk van studenten wordt besproken. Hij/zij zal ook betrokken worden, in samenwerking met de onderzoekscoördinator van het onderzoekscentrum, bij de voorbereiding en/of organisatie van een groot en gerenommeerd internationaal congres (International Conference on the Ancient Novel VI) in Gent in september 2022 (bijdragen aan publiciteit, praktische ondersteuning, correspondentie met deelnemers, etc.) en bij de concrete organisatie van andere evenementen zoals lezingen en workshops die worden georganiseerd door leden van de onderzoeksgroep.